Stop Pesten Nu


BOLWERKen heeft zich de afgelopen jaren volledig ingezet op alle social media onder de naam Stop Pesten Nu. Via Stop Pesten Nu probeert zij aandacht te krijgen en vragen voor Pesten & Digitaal Pesten. Zodat mensen hierover gaan praten, gaan nadenken, werkstukken maken, spreekbeurten gaan houden, schoolprojecten houden, acties gaan ondernemen en inzien wat de gevolgen zijn van Pesten en Digitaal Pesten.

Eind september 2013 heeft Patricia Stichting Stop Pesten Nu opgericht om daar dromen nog verder vorm te kunnen geven. Patricia is nog altijd de drijvende en sturende kracht achter de Stichting Stop Pesten Nu. Stop Pesten Nu! (SPN) organiseert verschillende soorten bijeenkomsten gericht op preventie en voorlichting met als doel om pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk om alle partijen die te maken kunnen krijgen met pesten voor te lichten. Allemaal kunnen zij op hun eigen manier Stop! leren zeggen tegen pesten. Om een paar doelgroepen te noemen: NOP (Niet Onderwijzend Personeel), OP (Onderwijzend Personeel), LPA (leerplichtambtenaar), BSO-medewerkers, schooldirecteuren, bovenschools bestuur en natuurlijk kinderen en hun ouders. Voor meer informatie kijk op de website van Stichting Stop Pesten Nu, www.stoppestennu.nl


Hoe is Stichting Stop Pesten Nu onstaan, lees meer >>