Preventieve aanpak Stop Pesten op het Werk

Aanleiding

Pesten op de werkvloer wordt op veel bedrijven onderschat. Werkgevers geven er weinig aandacht aan. En dat terwijl 7,8 procent van de werknemers door collega’s gepest wordt, volgens onderzoeksinstituut TNO. Dit kost bedrijven gemiddeld 45.000 euro per geval per jaar.

Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt. Je zou het niet verwachten, maar ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s. Dat is 7,8%, ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2% structureel gepest, ruim 80.000 werknemers. Van de werknemers heeft 40% weleens meegemaakt dat een collega werd gepest en onder leidinggevenden is dit zelfs 50%. Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 europer geval berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.

Petitie Stop Pesten op het Werk

Vanuit Stichting Stop Pesten Nu heeft Patricia een samenwerking opgestart met Stichting Pesten op de Werkvloer dit heeft geleidt tot o.a. een koffiepostercampagne. Daarnaast zijn zij gezamelijk met de VU-Adriba en 3 ervaringsdeskundigen gestart met de petitie Stop Pesten op het Werk. Deze petitie is eind april aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarnaast heeft Patricia op uitnodiging van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee mogen denken over de campagne tegen pesten op het werk: Herken Pesten.

Stop Pesten Nu op het werk, voorlichtingen, workshops, coaching & training

  • Voorlichtingen pesten op het werk voor (vanaf 1 uur): Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen, beleidsadviezen preventie pesten op het werk (vanaf € 375,=)  inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden

  • Totaal project preventieve aanpak Pesten op het Werk, lees hier meer over het programma Stop Pesten op het Werk  Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie: Indicatie  4 à 5 voorlichtingen over herkennen pesten op het werk voor Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 375,= per voorlichting).  Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 15 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie),  uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie)    

  • Lezing / Gastspreker over Stop Pesten Nu op het Werk of Online Pesten (cyberpesten) (vanaf 20 minuten / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)

  • Workshops voor professionals Stop Pesten Nu op het Werk (vanaf 2 uur / € 470,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)  Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur)

  • Mediation bij Pesten op het Werk zakelijke mediation € 149,- per uur, particuliere mediation € 95,- per uur Coaching mbt Pesten op het werk 

  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur      

  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)
  •