Doelgroepen


 • Onderwijzend Personeel (OP)
 • Professionals
 • Niet Onderwijzend Personeel (NOP)
 • Leerplichtambtenaren (LPA)
 • Schooldirectie
 • Bovenschools Bestuur
 • Maatschappelijk werkers
 • Hulpverleners
 • Coaches
 • Staf
 • Pedagogisch medewerkers
 • Medewerkers TSO (overblijf)

Kinderen, jongeren en Ouders

 • Kinderen (BO-scholen)
 • Tieners (VO-scholen)
 • Ouders
 • Speciaal onderwijs 


Pesten op het werk

 • Management Teams
 • Directie
 • Business meetings en events 
 • HR-medewerkers
 • Reïntegratie coaches

Sportclubs en verenigingen

 • Coaches / Trainers (hockey, voetbal, enz.)
 • Management
 • Directie
 • Vrijwilligers op de vereniging
 • Sport teams 
 • Ouderavonden