Partners, Samenwerkingen, Collega's

 

Partner van Mediawijzer.net


BOLWERKen is aangesloten bij Mediawijzer.net, een expertisecentrum voor mediawijsheid, dat in mei 2008 op initatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Jeugd & Gezin is opgericht. Binnen de netwerkorganisatie Mediawijzer.net werken de aangesloten partners samen en delen kennis en informatie in relatie tot mediawijsheid met de andere netwerkpartners. Mediawijzer.net en haar netwerkpartners doen dit door meer samenhang aan te brengen in hun beleid en activiteiten, door zich gezamenlijk te presenteren en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. Zij richten zich daarbij op een brede doelgroep van burgers en instellingen.Gecertificeerd trainer Prima anti-pestmethode


Scholen die schoolbreed het Prima antipest programma willen inzetten kunnen contact opnemen met gecertificeerd begeleider op PRIMA methodePatricia Bolwerk om een advies en/of training op maat te geven. De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Afhankelijk van de locatie van de school kunnen er collega Prima trainers worden ingezet


Patricia Bolwerk gecertificeerd trainer Prima-aanpak anti-pestmethode


Ambassadeur It's up to you


Patricia Bolwerk is Ambassadeur van It's up to you. It's up to you is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als volwaardig lespakket dat uitstekend past in een schoolbrede aanpak tegen pesten. It’s up to you is als interventie oficieel erkend door het RIVM. http://www.reactif.nl/projecten/itsuptoyou/ 


Patricia Bolwerk Ambassadeur It's up to youSamenwerking met Eagles4Deventer


BOLWERKen werkt samen met de Eagles4Deventer voor een project op VMBO scholen voor het onderdeel workshops over pesten.Samenwerking met SportMPower


BOLWERKen werkt samen met SportMPower voor een speciaal 10 wekelijks project voor zeer moeilijke leerlingen (VO-scholen) voor het onderdeel workshops over pesten. Dit project is in samenwerking met Jeroen van de Ven.Samenwerking met DHC Sterk door ervaring


BOLWERKen werkt samen met Niel Brinkhuis van DHC Sterk door ervaring en zij maakten gezamelijk een workshop tegen pesten om in te zetten binnen groepen waar een (groot) pestprobleem speelt. Workshop #Brotherhood Oplossing voor pesten in de klas en op straat #inthehood De workshop is speciaal georganiseerd voor in de klas, met je team voor situaties waar het pesten flink uit de hand is gelopen of voor moeilijk opvoedbare leerlingen. Deze workshop geeft een 'reset' van de klas of groep.Samenwerking met Jeroen van de Ven


Het project Bootcamp Second Chance is speciaal ontwikkeld in het Project SportMPower van de Eagles4Deventer (in samenwerking met Jeroen van de Ven) VMBO leerlingen, dit kunnen thuiszitters zijn of kinderen die op het punt staan om van school te worden gestuurd. Dit product leent zich ook uitermate goed als onderdeel van een sportdag.


http://eilbracht.wordpress.com Glenn Eilenbach @Stophetpesten

http://www.overdestreep.nl/ Challenge Day Nederland / Over de streep

http://www.pestweb.nl/ Pestweb