Faalangst, Weerbaarheid, Sociale Vaardigheden


Mogelijke onderwerpen

 • Pesten, er is iets aan te doen (als groepsproces)
 • Leren omgaan met Pesten voor slachtoffer, pestkop, meeloper en omstander
 • Hoe kan ik reageren als ik zie dat er wordt gepest (voor o.a. leerkrachten, overblijf medewerkers en pedagogisch medewerkers)
 • Digitaal Pesten voor jongeren inzicht in gevaren online delen informatie
 • Digitaal Pesten voor ouders en leerkrachten, wat houdt dit in?
 • Weerbaar reageren (bijvoorbeeld: hoe kan ik vrienden maken of zeggen wat ik niet leuk vindt)
 • Faalangst (bijvoorbeeld: ik kan niet goed hardop lezen en iedereen zal me uitlachen)
 • Leren helpende gedachten vormen
 • Ik ben trots (voor beter eigen beeld, zelfwaarde, meer zelfvertrouwen)
 • Hoog Sensitiviteit HSK/HSP (ik voel, zie en merk veel meer dingen op dan mijn omgeving. Hoe kan ik hier het beste mee om gaan?)

  Aan deze onderwerpen kan aandacht worden besteed in de volgende vormen:

  Individuele coaching, groepstraining (intern en buitenschools), coaching-on-the-job, workshops & thema avonden, lees meer:
   

 • Individuele training en/of coaching