Tarieven

Professionals, Sport en Vrije Tijd, Opvoeders & Ouders, Kinderen en jongeren

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) (vanaf 50 min. / € 107,50 inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken(vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Lezing / Ouderavond / Voorlichtingsavond over Pesten, Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Digitaal Pesten) (vanaf 1 uur / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Schoolbrede ouderbijeenkomst of bijeenkomst op groepsniveau erkende anti-pest interventie PRIMA methode(vanaf 1 uur / € 259,-) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Studiedag over pesten, cyberpesten of de PRIMA anti-pest interventie(vanaf 2 uur / € 329,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden) 
 • Feestelijke LIVE SHOW Stop Pesten Nu met rapper Pest One: 40 minuten voorlichting Stop Pesten Nu, optreden Rapper Pest One met 3 tot 4 liedjes, handtekeningen en foto's met Rapper Pest One (vanaf 1 uur / € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Ambassadeur Ralf Mackenbach zingt zijn lied over pesten gemaakt voor Stichting Stop Pesten Nu 'Who do you think you are' met 3 andere liedjes(ca 20 minuten / vanaf € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden) tbv Stichting Stop Pesten Nu
 • Klassenobservatie / kindobservatie 
  • Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag) € 295,-  
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   € 365,-  
 • Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur)  
 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

Pesten op het werk

 • Voorlichtingen pesten op het werk voor (vanaf 1 uur): Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen, beleidsadviezen preventie pesten op het werk (vanaf € 375,=)  inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden

 • Totaal project preventieve aanpak Pesten op het Werk, lees hier meer over het programma Stop Pesten op het Werk  Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie: Indicatie  4 à 5 voorlichtingen over herkennen pesten op het werk voor Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 375,= per voorlichting).  Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 15 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie),  uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie)    

 • Lezing / Gastspreker over Stop Pesten Nu op het Werk of Online Pesten (cyberpesten) (vanaf 20 minuten / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)

 • Workshops voor professionals Stop Pesten Nu op het Werk (vanaf 2 uur / € 470,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)  Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur)

 • Mediation bij Pesten op het Werk zakelijke mediation € 149,- per uur, particuliere mediation € 95,- per uur Coaching mbt Pesten op het werk 

 • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur      

 • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)
 •