Producten en diensten

Bovenstaand diagram geeft kort en bondig de problematiek aan waar BOLWERKen zich mee bezig houdt:

Zowel in groepstrainingen als op individuele basis

 • PRIMA trainer (erkende anti-pest inverventie)
 • Cursus Meidenvenijn
 • Weerbare reageren  (stemgebruik, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding)
 • Vergroten Zelfvertrouwen en eigenwaarde (vaardigheden inzake onaangename situaties maar ook het opkomen voor jezelf).
 • Pesten op het Werk (voor leidinggevenden, directies, management en werkvloer)
 • Coaching on the job o.a. leerkrachten, IB'ers, Office managers, Hoofd Secretariaat
 • Verminderen Faalangst
 •  Verminderen Faalangst


Uitleg PRIMA-aanpak anti-pest methode aanpak schoolbrede interventie tegen pesten voor een veilig schoolklimaat voor iedereen

 • De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

  • Op schoolniveau:
  •  1. Instellen van een Kernteam Pesten (inclusief begeleiding en intervisie voor Kernteam Pesten)
  • 2. Opstellen van een antipestbeleid
  • 3. Schoolbrede ouderavond startbijeenkomst introductie PRIMA aanpak 
  • 4. Opstellen Surveillanceplan
  • 5. Opstellen Gedragsprotocol
  • 6. Stappenplannen met betrekking tot leerlingen, personeel
  • 7. Handleidingen opbouw gesprek met gepeste en opbouw gesprek met pester
  • 8. Pesten in het schoolplan (tbv schoolgids, beleidsplan, website)
  • 9. PRIMA spel voor leerkrachten
  • 10. Verantwoordelijkheid schoolbestuur en schoolleiding 
  •  
  •  
  •  Op groepsniveau:
  • 1. Onder andere door het afnemen van de PRIMA-Pestmeter bij leerlingen in groep 6, 7 en 8
  • 2. Ouderbijeenkomst op groepsniveau
  • 3. Het opstellen en regelmatig bespreken van regels over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie (film Spijt)
  • 4. Gedragscodes uitwerken
  • 5. Sociogram opstellen binnen de groep
  •  
  •  
  • Op individueel niveau:
  • 1. Maatregelen om pesten te stoppen (onder andere door een werkwijze bij het signaleren)
  • 2. Onderzoeken en behandelen van pestincidenten
 • Gastlessen op basis- en voortgezet onderwijs (pesten en digitaal pesten)
 • Gastdocentschap (o.a. tijdens vak Burgerschap op voortgezet onderwijs pesten en digitaal pesten)
 • Ouderavonden o.a. met PRIMA anti-pestmethode (pesten en digitaal pesten)
 • Studiemiddag voor leerkrachten (OP) (pesten en digitaal pesten)
 • Voorlichting leerplichtambtenaren (pesten en digitaal pesten)  (LPA)
 • Studiemiddag pedagogisch medewerkers (pesten en digitaal pesten) 
   
 • Workshops over pesten voor HR functionarissen
 • Workshops over pesten voor Managers en Directies
 • Groeps- en individuele trainingen