Welkom op de website van BOLWERKen

BOLWERKen richt zich hoofdzakelijk op de problematiek rond het omgaan met pesten vanuit de PRIMA-aanpak (ook digitaal pesten), het bedwingen van faalangst, de verbetering van sociale vaardigheden, leren omgaan met Hoog Sensitiviteit en het werken aan de weerbaarheid van zowel kinderen als volwassenen.  BOLWERKen is opgericht door mij, Patricia Bolwerk. Ik heb jarenlange werkervaring vanuit het management, de zorgsector en als trainer met het trainen en coachen van volwassenen. Mijn passie, uitdaging en enthousiasme heeft zich sinds enige jaren ook uitgebreid naar kinderen, dus verzorg ik ook coaching en trainingen voor deze doelgroep. Patricia is tevens de oprichtster, drijvende kracht en stuwende kracht van Stichting Stop Pesten Nu.

Betekenis BOLWERKen (synoniemen & kracht)

 • Plaats waar een organisatie of groep sterk staat (aanleren weerbare lichaamstaal)
 • Verdedigingswerken/burcht (zorgen voor veilige leeromgeving)
 • Het tot stand brengen, doen, organiseren, voorzien in, geven, regelen, op touw zetten (veel afwisseling in spel, oefenen, lezen en leren tijdens trainingen
 • Het klaarspelen, volbrengen, initiëren, klaren (coachen van deelnemers om het geoefende in de praktijk toe te passen)


Doelgroepen

De trainingen richten zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast begeleid ik volwassenen met coaching-on-the-job, workshops en in-company trainingen.

Veel kijk- en leesplezier gewenst .......

Met vriendelijke groet,
Patricia Bolwerk

MvO Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij al haar kennis en kunde gebundeld op een website www.stoppestennu.nl en heeft zij Stichting Stop Pesten Nu opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter Stop Pesten Nu. Alle acties, campagnes, visies en ideeën worden vanuit Patricia haar dromen aangevlogen en neergezet. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen.

Patricia heeft altijd veel tijd en energie in de website van Stop Pesten Nu gestoken om deze volledig en compleet te maken. Dit heeft er zelfs toe geleidt dat de website nu door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als digitaal erfgoed bij UNESCO, waardoor de sitevinternationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage.

website www.stoppestennu.nl


Patricia is als MvO ondernemer voor Stop Pesten Nu 2015 genomineerd, zie nominatievideo

AANPAK Pesten op het Werk

Wij bieden u een speciaal programma preventief om pesten op het werk te stoppen. Met dit programma krijgt u een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening en individuele coaching om pesten te voorkomen en te stoppen.

Werkwijze

Patricia Bolwerk (oprichtster Stop Pesten Nu) geeft bij uw organisatie voorlichting over wat pesten op het werk inhoudt. Zij geeft de voorlichting top down: alle afdelingen komen aan de beurt op een manier die hen aanspreekt. Vervolgens screent zij uw bestaande procedures en documentatie. Denk hierbij aan omgangsprotocollen, zijn er vertrouwenspersonen ingesteld en zijn zij bekend bij de werknemers? Patricia geeft u advies en handvatten om dit binnen uw organisatie op orde te brengen.

lees meer >>


Prima: effectieve manier om pesten aan te pakken

Kinderen gaan naar school om te leren. Dat lukt het beste in een omgeving waarin zij zich goed voelen, en die veilig is. Maar soms is leren lastig, bijvoorbeeld omdat er gepest wordt op school. In Nederland zijn scholen sinds augustus 2015 wettelijk verplicht structureel te werken aan sociale veiligheid. Een erkend programma om u hierbij te helpen is Prima van VeiligheidNL. De onafhankelijke commissie Beoordeling Anti-pestprogramma's geeft aan dat Prima een veelbelovend preventief en curatief antipestprogramma is.

lees meer >>

Gastspreker op congressen & evenementen


Patricia Bolwerk geeft lezingen voor ondernemers, scholen, stichtingen, verenigingen, sportclubs en studenten.

Patricia als spreker

Patricia Bolwerk houdt vol passie en enthousiasme lezingen. Zij is gedreven om het pesten en cyberpesten te stoppen en zoals zij er zelf altijd bij zegt: Ik Stop Pesten NU!  Zij heeft van het stoppen van pesten haar persoonlijke missie gemaakt. Zij gelooft erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en te kijken wat doe ik? Zij heeft Stop Pesten Nu en de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart weten de zetten. Patricia is ook nauw betrokken geweest bij de campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘Herken Pesten op het werk’.

Zij beschikt over zeer uitgebreide zakelijke ervaringen met lezingen voor ondernemers, scholen, stichtingen, verenigingen, sportclubs, studenten en bejaardentehuizen.

lees verder >>

Workshops & Voorlichtingen


Pesten of cyberpesten (digitaal pesten)

Bij de bijeenkomsten over pesten komen de rollen bij pesten aan bod, wat doet pesten met iemand, vormen van pesten en wat kan jij doen. Bij de voorlichtingen over cyberpesten staan wij stil bij de social media (What's app, YouTube, Snapchat, Instagram en Facebook), Grooming, Sexting, Identiteitshack en wat er zoal mis kan gaan en wat kan jij doen.

Onze doelgroepen:

 • Kinderen en jongeren
 • Professionals
 • Opvoeders (ouders)
 • Volwassenen (pesten op het werk)
 • Sportclubs
 • Scholen
 • Bejaardentehuizen

lees verder >>

Coaching-on-the-job & Klassenobservaties


Coaching-on-the-job

Soms gebeurt er van alles in je team of in je klas maar lijk je er geen grip op te krijgen. Om meer grip op je team of klas te krijgen kan BOLWERKen je helpen met o.a. coaching-on-the-job. 

Klassenobservatie

Regelmatig houden wij ook observaties in de klas om te kijken wat er gebeurd en wat er verbeterd kan worden (bijv: met andere klassenindeling). Wij observeren jouw gedrag in relatie tot de groep en brengen hierover adviezen uit.

Individuele coaching

Ook is het  mogelijk om individuele coaching te verzorgen op het gebied van: Omgaan met je Hoog Sensitiviteit, Omgaan met Pesten op het Werk, Weerbaar reageren, leren omgaan met Faalangst, Zelfvertrouwen vergroten

Missie BOLWERKenIedereen verdient het om zich goed te voelen over zichzelf. Door het aanbieden van de juiste nectar (her)ontdekt iedereen de mooie vlinder in zichzelf.

Visie BOLWERKen


Schoonheid zit in ieder mens. Laten wij onze focus richten op wat voor een schoonheid er in jou zit. Door onze focus af te halen van anderen. Een wereld waar iedereen geaccepteerd wordt om wie hij/zij is. Ieder mens heeft het recht om zo trots als een Pauw te  zijn. 

Mogelijke Leerdoelen


Faalangst, Zelfvertrouwen, Weerbaarheid, Omgaan met je Hoog Sensitiviteit (HSP), Leren omgaan met pesten voor zowel pestkop, slachtoffer, meeloper als omstander.


 • Aanpak pesten in teams en/of verenigingen
 • Verminderen van examenvrees en/of faalangst (bijvoorbeeld de angst om uitgelachen te worden bij een spreekbeurt)
 • Verhogen weerbaarheid en/of zelfvertrouwen
 • Omgaan met bovengemiddeld gevoelig zijn voor prikkels en signalen van buitenaf (Hoog Sensitieve Personen en Hoog Sensitieve Kinderen)
 • Omgaan met stress