Consultancy & Coaching

Patricia Bolwerk is de oprichtster en drijvende kracht bij Stichting Stop Pesten Nu, daarnaast is zij trainer van de PRIMA anti pest interventie (erkend door het NJI) en zij verzorgt trainingen, workshops, voorlichtingen, gastlessen, adviezen op maat voor o.a. scholen en bedrijven.

Doelgroepen


 • Onderwijzend Personeel (OP)
 • Professionals
 • Niet Onderwijzend Personeel (NOP)
 • Leerplichtambtenaren (LPA)
 • Schooldirectie
 • Bovenschools Bestuur
 • Maatschappelijk werkers
 • Hulpverleners
 • Coaches
 • Staf
 • Pedagogisch medewerkers
 • Medewerkers TSO (overblijf)

Kinderen, jongeren en Ouders

 • Kinderen (BO-scholen)
 • Tieners (VO-scholen)
 • Ouders
 • Speciaal onderwijs 


Pesten op het werk

 • Management Teams
 • Directie
 • Business meetings en events 
 • HR-medewerkers
 • Reïntegratie coaches

Sportclubs en verenigingen

 • Coaches / Trainers (hockey, voetbal, enz.)
 • Management
 • Directie
 • Vrijwilligers op de vereniging
 • Sport teams 
 • Ouderavonden