Consultancy & Coaching

Patricia Bolwerk is de oprichtster en drijvende kracht bij Stichting Stop Pesten Nu, daarnaast is zij trainer van de PRIMA anti pest interventie (erkend door het NJI) en zij verzorgt trainingen, workshops, voorlichtingen, gastlessen, adviezen op maat voor o.a. scholen en bedrijven.

Producten en diensten

Bovenstaand diagram geeft kort en bondig de problematiek aan waar BOLWERKen zich mee bezig houdt:

Zowel in groepstrainingen als op individuele basis

 • PRIMA trainer (erkende anti-pest inverventie)
 • Cursus Meidenvenijn
 • Weerbare reageren  (stemgebruik, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding)
 • Vergroten Zelfvertrouwen en eigenwaarde (vaardigheden inzake onaangename situaties maar ook het opkomen voor jezelf).
 • Pesten op het Werk (voor leidinggevenden, directies, management en werkvloer)
 • Coaching on the job o.a. leerkrachten, IB'ers, Office managers, Hoofd Secretariaat
 • Verminderen Faalangst
 •  Verminderen Faalangst


Uitleg PRIMA-aanpak anti-pest methode aanpak schoolbrede interventie tegen pesten voor een veilig schoolklimaat voor iedereen

 • De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

  • Op schoolniveau:
  •  1. Instellen van een Kernteam Pesten (inclusief begeleiding en intervisie voor Kernteam Pesten)
  • 2. Opstellen van een antipestbeleid
  • 3. Schoolbrede ouderavond startbijeenkomst introductie PRIMA aanpak 
  • 4. Opstellen Surveillanceplan
  • 5. Opstellen Gedragsprotocol
  • 6. Stappenplannen met betrekking tot leerlingen, personeel
  • 7. Handleidingen opbouw gesprek met gepeste en opbouw gesprek met pester
  • 8. Pesten in het schoolplan (tbv schoolgids, beleidsplan, website)
  • 9. PRIMA spel voor leerkrachten
  • 10. Verantwoordelijkheid schoolbestuur en schoolleiding 
  •  
  •  
  •  Op groepsniveau:
  • 1. Onder andere door het afnemen van de PRIMA-Pestmeter bij leerlingen in groep 6, 7 en 8
  • 2. Ouderbijeenkomst op groepsniveau
  • 3. Het opstellen en regelmatig bespreken van regels over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie (film Spijt)
  • 4. Gedragscodes uitwerken
  • 5. Sociogram opstellen binnen de groep
  •  
  •  
  • Op individueel niveau:
  • 1. Maatregelen om pesten te stoppen (onder andere door een werkwijze bij het signaleren)
  • 2. Onderzoeken en behandelen van pestincidenten
 • Gastlessen op basis- en voortgezet onderwijs (pesten en digitaal pesten)
 • Gastdocentschap (o.a. tijdens vak Burgerschap op voortgezet onderwijs pesten en digitaal pesten)
 • Ouderavonden o.a. met PRIMA anti-pestmethode (pesten en digitaal pesten)
 • Studiemiddag voor leerkrachten (OP) (pesten en digitaal pesten)
 • Voorlichting leerplichtambtenaren (pesten en digitaal pesten)  (LPA)
 • Studiemiddag pedagogisch medewerkers (pesten en digitaal pesten) 
   
 • Workshops over pesten voor HR functionarissen
 • Workshops over pesten voor Managers en Directies
 • Groeps- en individuele trainingen